Kasık fıtıkları, fıtık şikayeti olan hastalarının %90’ında görülen fıtık türüdür. Daha çok erkeklerde görülen bu fıtık türünde, tedavi yöntemi de bellidir. Bayanlarda ise kasık fıtıkları genel olarak, doğum sonrası kapanması gereken kasık kanalı kapanmadığı için ortaya çıkar. Kasık Fıtığı Ameliyatı ile bu sorundan kurtulmak mümkündür. Kasık fıtıklarında fıtığın yerinin belirlenmesi, durumuna bakılması uygun tedavi için oldukça önemlidir. Daha önceden ameliyat olmuş kişilerde de fıtığın kesi yeri önemlidir. Tedaviye gidilirken ve tedavi yöntemine karar verilirken mutlaka bu ayrıntılara dikkat etmek gerekir. Kasık fıtıklarında cerrahi müdahalenin önemi büyüktür. Cerrahi müdahalenin türüne hastanın genel durumuna bakılarak karar verilebilir.

Kasık fıtığı tedavisinde son yıllarda en çok kullanılan yöntem yamadır. Çünkü yamalarla ameliyat çok daha kolaydır ve gerdirmesiz olduğu için de hastanın ameliyat sonrasında yaşadığı sorunlar en aza iner. Fıtığın durumuna, yırtığın ölçüsüne göre şekillendirilebilen yamalar ile yapılan Kasık Fıtığı Ameliyatı ile başarı oranı oldukça yüksektir. Daha önce fıtık operasyonu geçirmiş kişilerde de yamaların kullanılması en doğru tedavi yöntemidir. Aslında uzun yıllardan bu yana fıtık tedavisinde kullanılan yamaların o dönemler üretimi çok zor olduğu için ve yeterince test edilemediği için fıtık tedavisinde en son seçenek olarak kullanıldığı biliniyor. Ancak teknolojinin gelişmesi, fıtık ameliyatlarında artık yamaların daha sık kullanılmasına da olanak sağladı. Daha modern teknoloji ile üretilen yamalar sayesinde artık daha başarılı sonuçlar alınabiliyor.

Kasık Fıtığı Ameliyatı iki yöntem ile yapılabiliyor. Bunlardan birincisi, Lichtenstein yani açık yöntem ile yapılan ameliyatlar. Bu yöntemde, fıtığın bulunduğu alana 8-10 cm’lik bir kesi ile ulaşılıyor ve yama burada bulunan yırtığın çapına göre adalelerin hemen arkasına yerleştiriliyor. Hastaya açık ameliyat sırasında genel anestezi verilmesi de şart değil. Bu ameliyat hastanın isteğine göre lokal anestezi ile de yapılabilir. Lokal anestezinin de kullanılabiliyor olması bu yöntemle bütün hastaların ameliyat edilebilmesine olanak sağlar. Açık ameliyatın en büyük avantajı bu olsa da hem maliyet açısından hem de kullanılan malzemeler açısından daha uygundur. Aynı zamanda kapalı ameliyata oranla daha kolay olan bu yöntemi bütün cerrahlar uygulayabilir. Özel bir uzmanlık olması şart değildir. Ameliyat sonrasında nüks ve risk oranı oldukça düşüktür. Hastalar açık ameliyatın yapılmasının hemen ardından evlerine dönebilirler. Hastalar açık fıtık ameliyatının ardından işlerine ve normal hayatlarına daha kolay adapte olabilirler.

Kasık Fıtığı Ameliyatı sırasında kullanılan ikinci yöntem yani, Laparoskopik kasık fıtığı ameliyatı olarak da adlandırılan kapalı fıtık ameliyatında operasyon, küçük deliklerin karın duvarlarına açılması ile yapılır. 1.5 cm genişliğinde göbeğin yakınında açılan deliklerle yapılan bu ameliyatta aynı anda hem sağ, hem de sol kasıktaki fıtıklara bulaşılabilir. Bir kamera ile bu delikten içeriye girilir ve içeri yine açılan başka deliklerle ulaşılır. Bu aletlerle yapılan fıtık ameliyatı, sırasında çevre dokulardan kurtarılan fıtık kesesi karın içine yeniden alınır. Yama daha sonra bir rulo haline getirilir ve açılan delikten karın duvarı içine sokulur. Yamalar artık yüksek teknoloji ile üretildiği için hafızalıdır ve karın içerisine yerleştirildiğinde eski şeklini alır. Karın içerisine yerleştirilen yamayı tutturmak için ise vidalardan yardım alınır. Titanyumdan yapılan bu vidalar, 3,5-4 mm uzunluğundadır. Bu yöntemde de hastanın normal hayatına adapte olması oldukça kolaydır. Fıtık ameliyatlarında her iki yöntemde de başarı ve tedavi sonrası iyileşme oldukça yüksektir. Hastalar kısa sürede hastaneden taburcu olur ve normal hayatına geri döner.