Karın duvarında oluşan yırtığa fıtık adı verilmektedir. Dayanılmaz sancılarla kendisini gösterilen göbek fıtığında ilk tedavi yöntemi oluşan bu yırtığın fizik tedavi ile onarılma yoluna gidilmesidir. Uzun yıllardan bu yana fıtık tedavisinde birçok yöntem denenmiştir. Yırtık yerin dikilmesi ile tedavi edilmeye başlanan fıtık sorununa, yıllar içinde yeni tedavi yöntemleri ile çözüm bulunmaya başlanmıştır. Eskiden kullanılan yöntemlerde başarı çok daha azdı. Çünkü yumuşak dokularda meydana gelen bu yırtılmanın dikilmesi sırasında çevrede küçük iğne delikleri ya da gerginlik nedeni ile yeni zayıf noktalar oluşuyor, bu anlamda da yeni yırtılmalara davetiye çıkartılıyordu. Yıllar içinde tıp alanında yaşanan yeni gelişmelerle Göbek Fıtığı Ameliyatı konusunda daha başarılı sonuçlar alınmaya başlandı. Artık yama ile yapılan fıtık ameliyatlarında gerdirmeye gerek kalmadan fıtığın tedavisine gitmek mümkün. Bu da yeni zayıf noktalar oluşmasını ve bunun da fıtığa neden olmasını önlüyor.

Fıtık tedavisinde yama kullanımı yeni bir tedavi yöntemi değil. İlk kez 1950’li yıllarda doktor Francis Usher’in kullandığı bu yöntem daha çok bir çok tedavi yöntemini denemiş, ancak başarılı sonuç alamamış olan hastalarda uygulanıyordu. Yamaların o dönemlerde son seçenek olarak kullanılması, tıbbın bu kadar gelişmemiş olmasına ve yamaların yeterince güvenilir olmamasına bağlıydı. Teknolojinin gelişmesi ile günümüzde Göbek Fıtığı Ameliyatı konusunda yama teknolojisi daha çok kullanılmaya başlandı. Özellikle son 10 yıldır fıtık ameliyatlarında ilk başvurulan yöntem yama tedavisi oluyor. Çünkü yamalarda teknoloji sayesinde ameliyat sonrası komplikasyon oluşma sıklığı en aza indi. Hastanın ameliyat sonrasında normal hayatına geri dönmesi ve rahat, güvenilir bir hayat sürmesi için artık fıtık ameliyatları da en modern şekilde yapılıyor. Teknolojinin kullanılması ile artık hastalar kısa süre içinde normal hayatlarına geri dönüyor.

Ameliyatın yama ile yapılması durumunda hastalar ağrısız bir nekahet dönemi yaşıyor. Aynı zamanda ameliyat sonrasında komplikasyonlar ve nüks de yama sayesinde en aza iniyor. Göbek Fıtığı Ameliyatı yama tedavisi yöntemi ile yapılırsa hastaların iş gücü kaybı azalıyor, hastalar en kısa sürede normal hayatlarına geri dönebiliyor. Fıtık ameliyatında kullanılan yama biyo-sentetiktir. Son yıllarda bu tedavi yönteminin etkin olarak kullanılması ile yama üretiminde de yüksek teknolojiler kullanılmaya başlanmıştır. Ayrıca yamalara hastaların ihtiyacına göre ameliyathane içerisinde şekil vermek de mümkündür. Fıtık ameliyatında yama yöntemi ile yapılan tedavilerde açık ve kapalı yöntemle yamaların hastaya entegre edilmesi mümkündür. Başarılı bir fıtık ameliyatı için sadece doğru yama seçimi yeterli değildir. Aynı zamanda uygun yamanın doğru yere yerleştirilmesi de büyük önem taşır.

Göbek Fıtığı Ameliyatı sırasında kullanılan yamalar 3 gruba ayrılmaktadır. Bu yamalara ise onlay, sublay ve inlay olarak isim verilir. Adalenin üst kısmına yerleştirilen yamalara Onlay, adele arkasına yerleştirilen yamalara Sublay, karın içine direkt olarak yerleştirilen yamalara da İnlay denilmektedir. Hastanın ihtiyacına ve yamanın özelliklerine göre fıtık ameliyatı sırasında yamaları yeniden şekillendirmek mümkündür. Fıtık tedavisinde en önemli konu yamanın hasta ihtiyacına göre belirlenmesi, hangi katmanlar arasına konulacağının analiz edilmesi, konulacak yamanın tutturulma şekli de çok önemlidir. Yamanın iç basınç değişikliklerine karşı daha dayanıklı olması için sublay ve inlay yerleşim yapılması önerilir. Özel kimyasallarla yapıştırma, vidalama, dikme ve bırakma işlemi ile yamalar hastanın fıtığına entegre edilebilir. Anestezi seçimi, uygun yama, cerrahi yöntem fıtık tedavisinde başarıya götüren en önemli seçimlerdir. Uzmanlar, bu konuda yaptıkları seçimleri hastalara da aktarır ve tedavi yöntemine hastanın da onayı ile karar verilir.